gDag van de Dialoog - Goeree-Overflakkee in dialoog

Goeree-Overflakkee in Dialoog 2014

In de huidige maatschappij leven we steeds meer langs elkaar heen. Bovendien hebben we de neiging om in onze meningen te volharden en niet meer open te staan voor de belevingswereld van andere mensen. Daardoor neemt de afstand tussen mensen eerder toe dan af en dat verkleint te samenhang in de maatschappij. Graag willen we daar een tegenwicht aan bieden in de vorm van de Dialoog. Doormiddel van de Dialoog brengen we is mensen met elkaar in gesprek, waarbij luisteren en het uitwisselen van ervaringen het uitgangspunt zijn. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen en bevolkingsgroepen in de samenleving.

In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren zullen dit jaar alle Dialoog gesprekken plaatsvinden op één dag en één locatie. Deze Dag van de Dialoog vindt plaats op vrijdag 14 november in het bestuurscentrum van de gemeente Goerree-Overflakkee, “het Rondeel” te Middelharnis. Het thema dit jaar is “Goed voor Elkaar”. De gesprekken vinden plaats in groepjes van 6 tot 8 personen, onder leiding van een gespreksleider. Deze gespreksleiders zijn bekend met de dialoog methodiek en zullen ervoor zorgen dat het gesprek op een plezierige en respectvolle wijze verloopt. De avond wordt om 19.30 uur centraal geopend en zal om 22.00 ook centraal afgesloten worden. Iedereen is welkom om aan één van deze Dialooggesprekken mee te doen. Deelname is kosteloos. In verband met de organisatie is het wel verplicht om u van te voren aan te melden (zie aanmelden).

Op de ochtend van de zelfde dag, vrijdag 14 november, zullen circa 100 leerlingen van vier middelbare scholen met elkaar in Dialoog gaan over het zelfde thema. Deze Dialooggesprekken tussen scholieren werden in 2013 voor het eerst georganiseerd en waren toen een groot succes. De deelnemende scholen zijn het Albeda college uit Middelharnis en Oude Tonge, het RGO en het Prins Mauritz College.

Samen leven op Goeree-Overflakkee